Shared Web Hosting

Đưa website của bạn vào hoạt động chỉ với 29,000đ

TOT Web Single

1 Website
1 MySQL Database
1 Email Account
2 GB SSD Storage

TOT Web Standard

2 Websites
3 MySQL Databases
2 Email Accounts
3 GB SSD Storage

TOT Web Deluxe

5 Websites
5 MySQL Databases
5 Email Accounts
5 GB SSD Storage

TOT Web Premium

10 Websites
15 MySQL Databases
20 Email Accounts
6 GB SSD Storage

TOT Web Business

20 Website
25 MySQL Database
40 Email Accounts
8 GB SSD Storage