VPS TOT K
Cloud VPS ảo hóa KVM. Tiết kiệm tới 10% khi mua từ 6 tháng
 • Product 1

  TOT K Tiny

  • 0.5 vCPU
  • 512 MB (+512 MB*) RAM
  • 8 GB SSD DISK
  • IPv4
  Starting at
  $2.40/mo
  Order Now
 • Product 2

  TOT K Lite

  • 1 vCPU
  • 512 MB (+512 MB*) RAM
  • 8 GB SSD DISK
  • IPv4
  Starting at
  $3.00/mo
  Order Now
 • Product 3

  TOT K11

  • 1 vCPU
  • 1 GB RAM
  • 20 GB SSD DISK
  • IPv4
  Starting at
  $3.56/mo
  Order Now
 • Product 4

  TOT K12

  • 1 vCPU
  • 2 GB RAM
  • 20 GB SSD DISK
  • IPv4
  Starting at
  $4.92/mo
  Order Now
 • Product 5

  TOT K22

  • 2 vCPU
  • 2 GB RAM
  • 40 GB SSD DISK
  • Linux / Windows OS
  • IPv4
  Starting at
  $7.20/mo
  Order Now
Included With Every Plan
 • 1Gbps Net Port
 • Unlimited TRAFFIC
 • 100 Mbps BANDWIDTH
 • K Tiny, K Lite: + Free 512MB
 • Native Vietnam IPv4