HDSD/ How to use Cloud Server PAYG Print

 • 4

With our Cloud Server PAYG service, you would enjoy the flexibily of computing technology:

 • Pay-As-You-Go (Hourly cloud server)
 • Configuration based on your own demand
 • Scale up easily within a minute

Although CloudApp portal, the major portal to use PAYG, is currently under the maintaince time, you could process PAYG service by sending a ticket at CloudGate. All your requests, including create, set up, upgrate, top-up, would be done immediately, just need a ticket.

How to check your credit balance:

 • Log in your account at CloudGate
 • Click to the flag icon with the text "Notification" at the left upper conner of the screen
 • From here, a text box with your balance and invoices would appear

If you need any further assistance, please open a ticket or contact us via channels at: https://tothost.vn/lien-he/

 

-----

[VI] Với dịch vụ Cloud Server PAYG, bạn sẽ được trải nghiệm sự linh hoạt tối đa của công nghệ điện toán đám mây:

 • Dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu (Cloud Server tính phí theo giờ)
 • Set up cấu hình server theo nhu cầu riêng
 • Mở rộng tài nguyên dễ dàng chỉ sau vài phút

Hiện tại, do cổng CloudApp đang được bảo trì, để sử dụng PAYG, bạn sẽ cần gửi ticket tại cổng CloudGate. Chỉ với một chiếc ticket yêu cầu tạo mới/ nâng cấp/ nạp tiền, TOTHOST sẽ hỗ trợ bạn ngay lập tức.

Cách kiểm tra số dư tài khoản của bạn:

 • Đăng nhập tài khoản tại cổng CloudGate
 • Click vào biểu tượng lá cờ kèm chữ "Notification" ở góc trên bên phải màn hình
 • Từ đây sẽ xổ xuống một hộp thoại cung cấp thông tin về số dư và các hóa đơn của bạn

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy gửi ticket hoặc liên hệ TOTHOST qua các kênh tại: https://tothost.vn/en/lien-he/

 


Was this answer helpful?

« Back